آمریکا اگر بخواهد از پیمانی خارج شود ضرر آن را بزودی خواهد دید


سخنرانی روحانی در روز 22 بهمن 96


۰ نظر