روحانی عامل افزایش قیمت دلار را 4سال پیش معرفی کرد!


یادآوری سخنی از رئیس جمهور،در برنامه تلویزیونی "دیدگاه"، پیش از انتخابات سال 1392


۰ نظر