وقتی تیر مجری آمریکایی برای جوسازی علیه ایران به سنگ می خورد!


پاسخ هوشمندانه دختر ایرانی - آمریکایی به مجری تلوزیون آمریکا


۰ نظر