تجمع اعتراض آمیز در بخش داری دنا کوه و شعار علیه آخوندی


تجمع اعتراضی تعدادی افراد در پشت درب های بخش داری روستای دنا کوه.


۰ نظر