فضلی: کسانی که خودرا عاشق میدانند با خنجر وارد نمیشوند!


سخنرانی رحمانی فضلی در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه پاسداران.

۰ نظر