ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا


سخنگوی کمیسیون اروپا: پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است


۰ نظر