نشست بی حاصل شورای امنیت سازمان ملل


جلسه شورای امنیت با دستور کار بررسی وضعیت و تمدید قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن برگزار شد.


۰ نظر