درگیری دانشجویان معترض امیرکبیر با اعضای بسیج دانشجویی!


ظهر امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با برگزاری یک تجمع غیرقانونی و سردادن شعارهای ساختارشکنانه علیه قوه قضائیه برای ساعاتی فضای این دانشگاه را متشنج کردند....


۰ نظر