خلاصه ای از روز پرکار وزیر امور خارجه در پاکستان


محمد جواد ظریف برای گسترش روابط ایران و پاکستان امروز به این کشور سفر کرد.


۰ نظر