ادعاهای کذب ضد ایرانی در سی و هفتمین اجلاس سالانه سازمان ملل


سی و هفتمین اجلاس سالانه سازمان ملل متحد با حضور هیئت عالی رتبه کشورمان برگزار شد.


۰ نظر