اتفاق طنز و خنده دار در حاشیه جلسه استیضاح علی ربیعی


در حین نطق محبی نیا نماینده مخالف استیضاح علی ربیعی مشخص شد که از اعضای هیات رئیسه مجلس به دفاعیه وی از وزیر کار گوش نمی دادند


۰ نظر