محاکمه صادق زیباکلام به 18 ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام


محکومیت صادق زیباکلام به 18 ماه حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی


۰ نظر