بیگی : آقای آخوندی شما به واسطه زد و بند فامیلی وزیر هستید!


جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس


۰ نظر