هیاهوی برخی نمایندگان مجلس حین سخنان آخوندی در جلسه استیضاح


هیاهوی برخی نمایندگان مجلس سخنان آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را در جلسه استیضاح مختل کرد


۰ نظر