حمید بقایی دستگیر و به زندان منتقل شد!


ماموران برای انتقال حمید بقایی به زندان به خانه او مراجعه کردند و وی را بازداشت کردند.


۰ نظر