اعتراض قاضی پور به عدم توجه مسئولان به صحبتهایش!


جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی (96/12/23)


۰ نظر