توضیح وزیر جهاد کشاورزی درباره فعالیت اش در شرکت ساختمانی!


جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی (96/12/23)


۰ نظر