اشتباه لفظی وحشتناک نماینده مجلس!


وقتی اکبر رنجبرزاده،نماینده مردم همدان و دبیر هیئت رئیسه مجلس،نمی تواند "لوور" را تلفظ کند!


۰ نظر