واکنش رسانه‌هاي بيگانه نسبت به شعار سال ۹۷


نظر رسانه های خارجی در مورد شعار امسال رهبری


۰ نظر