مروری بر مسیر کج دار و مریز شهردار تهران تا استعفاء


محمد علی نجفی که چند روز پیش از شروع سال جدید از شهردار بودن در کلانشهر تهران استعفا کرده بود،در این 7ماه مسیری پر پیچ و خمی را در این سمت طی کرد...


۰ نظر