موافقت اعضای شورای شهر با استعفای شهردار تهران


اعضای حاضر در شورای شهر تهران با استعفای نجفی موافقت کردند.


۰ نظر