کنایه طنز نجفی به ریتم موسیقی در مراسم تودیعش


کنایه نجفی به ریتم موسیقی یک‌ کلیپ، در مراسم تودیعش در برج میلاد


۰ نظر