اعتراف ژنرال آمریکایی از تلاش 17ساله برای سرنگونی جمهوری اسلامی


اعتراف بزرگ ژنرال وزلی کلارک از تلاش آمریکا برای نابودی پنج کشور در هفت سال؛ ایران ۱۷سال است که در لیست آمریکا است!


۰ نظر