نامه 500 نماینده اروپایی با موضوع حفظ برجام،همراه با لفاظی علیه ایران!


500 نفر از نمایندگان پارلمان های آلمان، فرانسه و انگلیس در نامه ای به اعضای کنگره آمریکا ضمن تاکید بر لزوم حفظ برجام به عنوان دستاورد مهم دیپلماتیک یاد کردند.


۰ نظر