طعنه تمسخرآمیز روحانی به تصمیم ترامپ برای خروج از برجام


نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت 97/02/01


۰ نظر