کنایه های روحانی به بی اهمیت بودن خروج آمریکا از برجام


سخنرانی رئیس جمهور بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ


۰ نظر