تهدید روحانی به آغاز غنی سازی صنعتی اورانیوم


دستور رییس جمهور به سازمان انرژی اتمی برای غنی سازی صنعتی اورانیوم بدون هیچ محدودیتی


۰ نظر