سخنرانی کامل رئیس جمهور پس از اعلام خروج آمریکا از برجام


سخنرانی دکتر حسن روحانی پس از اعلام خروج آمریکا از برجام.


۰ نظر