نظرات جالب مردم ایران پس از جدیدترین عهدشکنی آمریکا


مردم ایران پس از خروج آمریکا از برجام،باز هم یکپارچگی و حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی را ثابت کردند...


۰ نظر