اتمام حجت روحانی با مکرون در مورد حفظ برجام


گفت و گوی تلفنی رییس جمهور با همتای فرانسوی خود پیرامون اقدام اخیر ترامپ و حفظ برجام از جانب اروپایی ها


۰ نظر