بررسی سرنوشت برجام در گفت و گوی روحانی با صدر اعظم آلمان


گفت و گوی تلفنی رییس جمهور با صدراعظم آلمان پیرامون خروج امریکا از برجام و تضمین حفظ برجام توسط اروپایی ها


۰ نظر