لحظه اعلام انتخاب محمد علی افشانی به عنوان شهردار


جلسه شورای شهر تهران و انتخاب شهردار جدید تهران


۰ نظر