صحبت های تند سردار قاسمی درباره مسئولین و برجام


سردار حاج سعید قاسمی: برجام که رفت رو هوا، اون نفری ۱۰۰ سکه رو پس بدید ما اینجا تو سرپل ذهاب می خوایم برای مردم توالت بسازیم.


۰ نظر