عدم دخالت شورای شهر در تعیین معاونان شهردار


توضیحات محسن هاشمی در مورد استقلال شهردار در تعیین معاونان خود


۰ نظر