دیدار هیات سه نفره ایرانی با جان کری تکذیب شد


خرازی خبر دیدار با جان کری را تکذیب کرد.


۰ نظر