واکنش جهانگیری نسبت به انتقال سفارت آمریکا به قدس


صحبت های جهانگیری درمورد انتقال سفارت آمریکا به قدس و کشتار رژیم صهیونیستی


۰ نظر