واکنش جالب رهبر انقلاب به شعار دانشجویان در مورد سند 2030


واکنش جالب رهبر انقلاب به شعار دانشجو می میرد 2030 نمی پذیرد!


۰ نظر