انتقاد تند آخوندی از خوشحالی برخی بعد از خروج امریکا از برجام


عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مدعی است که برجام برای مدتی فرصت نفس کشیدن برای صنعت را فراهم کرد.


۰ نظر