محکومیت جنایات اخیر رژیم صیونیستی توسط مردم


در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی مردم تهران و دیگر شهرها پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات ضد صهیونیستی به راه انداختند.


۰ نظر