رفتارهای دور از شان یک دیپلمات هنگام سخنرانی روحانی


بررسی ها نشان می دهد این دیپلمات پاکستانی است و همراه با نخست وزیر این کشور به استانبول سفر و در نشست سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کرده بود.


۰ نظر