توهمات آمریکا برای شکست ایران با تحریم همچنان ادامه دارد


سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا برای ایرانیان تکراری و مسخره بود.


۰ نظر