روحانی: ای کاش روحانیت در دسته بندی‌های حزبی حضور پیدا نمیکرد


سخنرانی رییس جمهور در جمعی از علما و روحانیون (97/03/05)


۰ نظر