پاسخ نوبخت به سلبریتی های تحریم کننده افطاری دولت


موضع گیری نوبخت مقابل سلبریتی هایی که ضیافت افطاری دولت را تحریم کردند


۰ نظر