بازخوانی سخنان عجیب ظریف درباره عدم بازگشت تحریمها!


وزیر امورخارجه در مرداد 94 گفته بود که رییس جمهور بعدی آمریکا طبق بندهای برجام نمیتواند تحریم ها را برگرداند


۰ نظر