گفتگوی هاشمی رفسنجانی در دهه ۷۰ با خبرنگار آسیوشیدتپرس


گفتگوی مرحوم هاشمی رفسنجانی در دهه ۷۰ با خبرنگار آسیوشیدتپرس؛ آمریکا و غرب صادق نیستند!


۰ نظر