هشدار تامل برانگیز امام (ره) به دنیاپرستی مسئولان


امام (ره): بترسید از روزی که این مردم بفهمند در باطن و ذات شما چیست!


۰ نظر