روایت ناطق نوری از پاسخ هاشمی به مردم در دوران جنگ


پاسخ هاشمی به خواسته مردم در مورد پاسخ موشکی ایران به عراق در دوران جنگ از ربان ناطق نوری


۰ نظر