فاجعه خواندن FATF از زبان رائفی پور تا انتقاد جنجالی از نمایندگان!


علی اکبر رائفی پور کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی در برنامه جهان آرا


۰ نظر