مشروح دیدار رهبر انقلاب با جمعی از اساتید دانشگاه ها


دیدار رهبر انقلاب با صدها نفر از اساتید، اعضای هیئت های علمی، پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز علمی (97/03/20)


۰ نظر