نطق آتشین محبی نیا در انتقاد به مشکلات مدیریتی


محبی نیا نماینده مجلس: نهادهای گردن کلفت به اسم انجام وظیفه قاچاق می کنند!


۰ نظر